Конкурс нәтижесі
Грант алушы жоба аяқталғанға дейін 3 (үш) күн бұрын Ұйымдастырушыға шығармашылық есеп береді (3-қосымша).

Ұйымдастырушының сұратуы бойынша қажет болған жағдайда Грант алушы шығармашылық есептерді пысықтауы тиіс.

Грант алушылардың, яғни шағын грант алған байқау жеңімпаздарының тізімі техникалық іріктеуден кейін 2024 жылғы 15 мамырда жарияланады.

Ұйымдастырушы барлық өтініш берушілерге конкурстық іріктеу нәтижелері туралы ресми хабарлама жібереді

Ұйымдастырушы грант алушыдан әлеуметтік жобаның кез келген сатысында іске асырылу барысы туралы ақпаратты сұрата алады.

Ұйымдастырушы жергілікті жерлерде әлеуметтік жобалардың іске асырылу сапасын тексеруді, жобалардың нәтижелеріне қол жеткізуді бағалауды жүзеге асыру үшін мүдделі әріптестерді тарта отырып, мониторингтік топ құратын болады.
Жобалар мониторингі шеңберінде интервью, телефон арқылы сұраулар, «Жасырын сатып алушы», әлеуметтік желілер мониторингі және т. б. жүргізілетін болады.

Шағын гранттарды іске асыру мониторингінің өлшемшарттарына мыналар кіреді:
- белгіленген мерзімге сәйкес жоспарланған іс-шаралар мен күтілетін нәтижелердің орындалуы;
- мақсатты аудиторияны қамту;
- грант қаражатына сатып алынған тауарлар мен қызметтердің болуы және пайдаланылуы.

Мониторинг қорытындысы бойынша Ұйымдастырушы шағын гранттардың іске асырылуына мониторинг жүргізу туралы акт жасайды
© Барлық құқықтар сақталған